„Uniwersytet dla ludu – niemiecka koncepcja kształcenia ustawicznego w Polsce”